کوچینگ موچینگ

سایت شرکتی

کوچینگ موچینگ به عنوان کوچ توسعه فردی، مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت های ایرانی و شرکت های چند ملیتی فعالیت می کند.
طراحی رابط کاربری اختصاصیسئو مقدماتی تولید محتوای اختصاصی
اهداف پروژه : توسعه ی فردی و مدیریت منابع انسانی
بیش از 5000 ورودی از طریق گوگل در ماه
آموزشگاه کوچینگ موچینگ