سایت دکتر عالمی

سایت شرکتی

کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی در سال ۲۰۰۰ در استان انتاریو کانادا به ثبت رسید است .
طراحی رابط کاربری اختصاصیسئو مقدماتی تولید محتوای اختصاصی
اهداف پروژه : شرکت مهاجرتی کانادا
بیش از 5000 ورودی از طریق گوگل در ماه
کانون مهاجرتی عالمی