پتروشیمی خورشید زاگرس

سایت شرکتی

پالایشگاه خورشید زاگرس توان تولید انواع مشتقات نفتی از قبیل گاز مایع، دیزل، نفتای سبک و سنگین، کروسن، گازوییل، روغن پایه و انواع قیر را دارد.
طراحی رابط کاربری اختصاصیسئو مقدماتی تولید محتوای اختصاصی
اهداف پروژه : تقطیر در شرایط اتمسفر، تقطیر در شرایط خلاء، قیر سازی
بیش از 5000 ورودی از طریق گوگل در ماه
پتروشیمی خورشید زاگرس