دانشنامه ایرانیستیکا

سایت شرکتی

امروزه زبان روسی به جز کشور روسیه در کشورهای دیگری مانند کشورهای آسیای میانه، قفقاز و اروپای شرقی نیز کاربرد گسترده دارد.
طراحی رابط کاربری اختصاصیسئو مقدماتی تولید محتوای اختصاصی
اهداف پروژه : ارائه ی تصویری دقیق و روشن از ایران برای مخاطبان روس زبان
بیش از 5000 ورودی از طریق گوگل در ماه
دانشنامه ایرانیستیکا